O spolku Naše akce Plán aktivit Petangue Zápisky Galerie Odkazy
Spolek pro rozvoj Sedčic IČO: 026 84 888 , Pages created by Aleš Dohnal
SEO
SEO
NÁVRH ČASOVÉHO ROZLOŽENÍ ZÁKLADNÍCH AKTIVIT SPOLKU LEDEN 6.-12.1. - setkání přípravného výboru, dohoda o založení spolku, jeho smyslu, aktivitách a stanovách 13.-18.1. - informace obyvatelům o ustavující schůzi spolku ( osobní obejití, letáčky, Facebook ) 24.-26.1.  - ustavující schůze spolku 27.-28.1.  - předání podkladů pro zápis spolku 29.1. - účast na zastupitelstvu, předání informace o návrhu na zápis spolku u krajského soudu 30.-2.2. - článek do Novosedelského zpravodaje ÚNOR 3.2.  - představenstvo spolku s veřejnou účastí členů spolku                    - návrh plánu základních aktivit pro rok 2014, plán na únor 4.2 - 14.2. - zveřejnění pozvánky 15.2. - Valentinské setkání od 19 hod          - 10.00 hod setkání dětí - výzdoba místnosti 26.2. - účast na zastupitelstvu - návrh na zřízení a zařízení "Kulturáčku Jednota" ( co potřebujeme a                                                     co můžeme udělat sami ) + pronájem prostor pro aktivity Spolku                                                 - dětské hřiště - dokončení vybavení + petanque hřiště                                                 - podnět k jednání o úpravě jízdních řádů ( spojení Sedčice - Žatec )                                                 - deklarování zájmu zachování Sedčické hospody                                                BŘEZEN 3.3. - představenstvo spolku s veřejnou účastí členů spolku -  společné práce na zlepšení "Kulturáčku Jednota" 8.3. - Mezinárodní den žen        - předání květiny ženám ze Sedčic        - dětská aktivita - výroba dárků pro maminky, tety, babičky.....        - společenský večer v Kulturáčku Jednota 26.3. - účast na zastupitelstvu - žádost o prostor před budovou 5 - zřízení posezení kolem                                                    ohniště - materiál - žádost o pronájem pozemku (venkovní aktivity                                                     Spolku )   DUBEN 7.4. - představenstvo spolku s veřejnou účastí členů spolku Bleší trh aneb vše za pár korun ( bazar pro mne již nepotřebných, pro druhé užitečných věcí ) 20.-21.4. Velikonoce na Sedčicích ( malování vajec s dětmi, pomlázka, společenské setkání ) 30.4. - účast zástupce na zastupitelstvu                                                              Příprava čarodějnic - prostor k posezení, dříví, májka, občerstvení 30.dubna - Čarodějnice na Sedčicích, stavění májky, táborák, masky a ocenění pro děti KVĚTEN 5.5. - představenstvo spolku s veřejnou účastí členů spolku Příprava Sedčických koulí a akcí pro děti, dohoda o konání Zahrádkářských trhů Sobota 10.5. Sedčické koule - turnaj družstev pro všechny v petanque, večerní zakončení  s občerstvením a cenami pro vítěze 28.5. - účast na zastupitelstvu ČERVEN Neděle 1.6. - den dětí na Sedčicích 2.6. - představenstvo spolku s veřejnou účastí členů spolku Příprava červencové akce Zahrádkářské trhy 25.6. - účast na zastupitelstvu 28.-29.6. - Ať žijí prázdniny ( akce pro děti ) ČERVENEC 7.7. - představenstvo spolku s veřejnou účastí členů spolku Dohoda/ organizace akcí pro děti během prázdnin 30.7. - účast na zastupitelstvu SRPEN 4.8. - představenstvo spolku s veřejnou účastí členů spolku Příprava a organizace Jablečného a hruškového dne a Bramborákového festivalu 27.8. - účast na zastupitelstvu Sobota 30.8. - rozloučení s prázdninami ( akce pro děti, večer společné posezení ) ZÁŘÍ 1.9. - představenstvo spolku s veřejnou účastí členů spolku Sobota 13.9. Jablečný/Hruškový den a Bramborákový festival 24.9. - účast na zastupitelstvu ŘÍJEN 6.10. - představenstvo spolku s veřejnou účastí členů spolku Sedčická DRAKIÁDA - pouštění draků, soutěže, pečení buřtů Příprava Heloweenu 29.10. - účast na zastupitelstvu LISTOPAD Sobota 1.11. Strašidla, lampióny a dýně na Sedčicích ( + stezka odvahy ) 3.11. - představenstvo spolku s veřejnou účastí členů spolku Dohoda a příprava prosincových akcí 26.11. - účast na zastupitelstvu PROSINEC 1.12. - představenstvo spolku s veřejnou účastí členů spolku Pátek 5.12. Mikulášská nadílka pro děti a zábava pro dospělé Sobota 20.12. Dneska to je přesně rok, tedy co se nám společně povedlo ...... - účast na zastupitelstvu Silvestr na Sedčicích
2014 Plán aktivit
Plán aktivit Spolku na srpen až prosinec 2014 Rozloučení s prázdninami sobota 30.8. Výlety do okolí s dětmi (průběžně) Dětské dílny (průběžně 1 x za dva týdny) Petanque turnaj   sobota 20.9. Strašidla na Sedčicích - lampionový průvod, stezka odvahy pátek 31.10 Stavba nohejbalového/volejbalového hřiště září/říjen Generální úklid Jednoty a hospody  září/říjen Stavba posezení u hospody září/říjen Bramborákový festival září/říjen Den jablek říjen Drakyáda září/říjen Mikulášská nadílka a zábava pátek  5.12 Výroční předvánoční zábava a vánoční koledování sobota 20.12
Kronika