O spolku Naše akce Plán aktivit Petangue Zápisky Galerie Odkazy
Spolek pro rozvoj Sedčic IČO: 026 84 888 , Pages created by Aleš Dohnal
SEO
SEO
                        Obecní zastupitelstvo Nové Sedlo K rukám pana starosty                                                                                                             V Sedčicích 16.2.2014 Věc : Nominace členů Osadního výboru Sedčice Vážený pane starosto, Vážení zastupitelé,                               na základě předchozích jednáni si dovolujeme vám navrhnout tyto kandidáty do Osadního výboru Sedčice : Kandidát na předsedu Osadního výboru: JUDr. Alena Stejskalová Bytem Sedčice 22 Datum narození 22.11.1966 RČ 666122/1292 Číslo OP 108971159 Kandidát na člena Osadního výboru: Olga Helásková Bytem - nyní - Budovatelů 98, Most - probíhá přehlašováni na adresu : Sedčice 27 Datum narození 1.3.1980 RČ 805301/2803 Číslo OP 113225876 Kandidát na člena Osadního výboru: Roman Compel Bytem Sedčice 26 Datum narození 19.1.1966 RČ 660119/0827 Číslo OP 202572825 Děkujeme vám za možnost zřízeni Osadního výboru Sedčice a pevně věříme, že jeho ustavení a fungování přispěje ke zvýšení občanského zapojení obyvatel do činností obce Nové Sedlo. S pozdravem Alena Stejskalová
Osadní výbor Kronika