O spolku Naše akce Plán aktivit Petangue Zápisky Galerie Odkazy
Spolek pro rozvoj Sedčic IČO: 026 84 888 , Pages created by Aleš Dohnal
SEO
SEO
Obecní zastupitelstvo Nové Sedlo K rukám pana starosty V Sedčicích 13.4.2014 Věc : Žádost o finanční podporu Tvůrčí dílny Vážený pane starosto, Vážení zastupitelé,       žádáme vás tímto o podporu a schválení finančního příspěvku na každoměsíční Tvůrčí dílny pro děti ve výši 500,- Kč měsíčně. Tvůrčí dílny probíhají dvakrát do měsíce a jsou určeny všem dětem obcí spadajících pod Nové Sedlo. Dílničky proběhly již po páté, plán dalších setkání dětí byl zveřejněn jak v Novosedelském časopise, tak je pravděpodobně umístěn i na oficiálních deskách/ vývěskách obce. Vstup je zdarma, materiál a občerstvení zajišťujeme jako pořadatelé. Děti vyrábějí z různých materiálů výrobky, které jsou většinou tématicky zaměřené... naposledy se díky Tvůrčí dílně na Sedčicích objevilo na mnoha místech asi 17 čarodějnic. Dílny jsou 2 až 3 hodinové, děti pracují a tvoří pod vedením hlavních organizátorek dílen, paní Olgy Heláskové, Petry Dohnalové a Kristiny Václahovské. Na dílnách je průměrně kolem 20 dětí. Konkrétní obsahová náplň dílen se tvoří vždy 14 dní dopředu, aby byl čas zajistit materiál a případně vyrobit ukázku výrobku. Více také na stránkách Spolku pro rozvoj Sedčic - www.sedcice.wz.cz. Máme v plánu mimo jiné práci se sklem, s látkami ( máme k dispozici šicí stroj ) a dalším materiálem, chceme s dětmi také připravit různá vystoupení. Finanční příspěvek chceme využít na zakoupení materiálů a drobného občerstvení pro děti. Vážení zastupitelé, pevně věřím, že naši žádost posoudíte kladně a podpoříte kreativitu a tvořivost dětí. Jsme přesvědčeni, že v rozpočtu obce se nalezne částka odpovídající 6000,- Kč ročně. Rádi se v budoucnosti i pobavíme o možnostech občasného propojení Tvůrčí dílny a obcí zainvestované a vybavené keramické dílny v Novém Sedle. Zároveň si dovolujeme navrhnout, aby obec zaměřila svoji pozornost v soutěži o Stuhu ČR na stuhu oceňujíci práci s dětmi a mládeží. Tvůrčí dílničky jistě přispějí k tomuto tématu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nové Sedlo schvaluje předložený materiál a ukládá předsedkyni Osadního výboru Sedčice předkládat nejpozději do 14 dnů po ukončení měsíce doklady a podklady paní účetní k finančnímu vyrovnání Za Osadní výbor Sedčice a Spolek pro rozvoj Sedčic JUDr. Alena Stejskalová
Kronika