O spolku Naše akce Plán aktivit Petangue Zápisky Galerie Odkazy
Spolek pro rozvoj Sedčic IČO: 026 84 888 , Pages created by Aleš Dohnal
SEO
SEO
                        Obecní zastupitelstvo Nové Sedlo K rukám pana starosty                                                                                                             V Sedčicích 16.2.2014 Věc : Žádost o dotaci na akce Tvořivá dílna pro děti a Mezinárodní den žen na Sedčicích Vážený pane starosto, Vážení zastupitelé,                               jménem Spolku pro rozvoj Sedčic bych vás chtěla požádat o finanční příspěvek na březnové akce pořádané na Sedčicích, které jsou adresovány všem obyvatelům obcí Nové Sedlo. Dne 2.3. od 14 hod v Kulturáčku Jednota na Sedčicích proběhne další Tvořivá dílna pro děti. Budeme vyrábět přáníčka a dárky k Mezinárodnímu dni žen. Tvořivou dílnu povede paní Olga Helásková, děti mohou přijít jak sami, tak s doprovodem (preferovaná varianta ) a mohou se připojit jak ke společnému postupu výroby, ak mohou z dostupných materiálů dělat své vlastní výrobky. Pro děti bude zajištěn materiál na výrobu a pití, pro dospělé bude k dispozici káva a čaj. Předpokládaný časový rozsah je 3 hodiny. Chtěla bych vás požádat o finanční příspěvek ve výši 700,- Kč. Jeho výše byla odvozena od předpokládaných nákladů: - 300,- Kč  příspěvek na materiál - 200,- Kč  příspěvek občervení ( pití pro děti, káva, čaj ) - 200,- Kč  příspěvek na sladkou odměnu pro děti V sobotu 8.3. chceme oslavit Mezinárodní den žen na Sedčicích. Chceme předat každé obyvatelce Sedčic kytičku a přání. Večer se bude konat od 19 hod Sedčické znovusetkáváni, které bychom rádi spojili se znovuotevřením sedčické hospody U Kaštanu. Hudba, pivo a dobrá zábava zajištěna. Žádáme tímto o finanční příspěvek ve výši 3 300,- Kč složený z těchto nákladů: - 1400,- Kč za 40x květina 35,- Kč/ks ( počet žen z údajů obce ze dne 10.2.) - 300,- Kč příspěvek na tombolu - 300,- Kč úklidové, čistící a hygienické prostředky - 1300,- Kč příspěvek na uhlí ( 5 metráků ) - předpokládáme, že množství pokryje delší časové období     Způsoby zveřejnění akce: - www stránky obce Nové Sedlo - vývěsky obce/ nástěnky - www stránky Spolku pro rozvoj Sedčic (  www.sedcice.wz.cz  ) - Novosedelský zpravodaj pro akci 8.3. ( vzhledem k termínu vydání ) - ústní šíření Pozn. Akce organizované Spolkem jsou nekuřácké. Pevně věřím, že podpoříte naši snahu o aktivizaci občanských aktivit v obcích Nové Sedlo. Za Spolek pro rozvoj Sedčic JUDr. Alena Stejskalová Předseda
Žádost Kronika
                        Obecní zastupitelstvo Nové Sedlo K rukám pana starosty                                                                                                             V Sedčicích 12.1.2015 doplněno  12.2.2015 Věc : Žádost o finanční podporu aktivit Spolku pro rozvoj Sedčic  Vážený pane starosto,  Vážení zastupitelé,             jménem Spolku pro rozvoj Sedčic vás žádám o poskytnutí finanční příspěvku na činnost  Spolku pro rozvoj Sedčic ve výši 30.000,-Kč na rok 2015.              Spolek funguje již celý rok a za uplynulý rok 2014 realizoval množství akcí, jak pro děti, tak  pro dospělé, směřujících k podpoře kvality života občanů Sedčic. Celý rok probíhaly pravidelné  Tvůrčí dílny pro děti, uspořádali jsme pro děti Dětský den, prázdninové akce a výlety, Mikulášskou  nadílku. V oblasti sportovního vyžití  proběhly turnaje v petanque, šipkách a bowlingu.  Společenská setkání byla u příležitosti Valentýna, Dne žen, Vánoc či jsme se společně potkávali u  táboráku nebo na jablečno-hruškovém dni nebo na bramborákovém festivalu. Uspořádali jsme  průvody a společná setkání na čarodějnice, stavěli a za měsíc jsme zase bourali májku, šel průvod  strašidel na Haloween. Máme svoje logo, své webové stránky, jsme na Facebooku, naši členové  dostávají informace o akcích přes sms či mail. Oslavenci obdrželi od Spolku alespoň blahopřání k  významným životním jubilejím. Každý měsíc se uskutečnily minimálně 2 akce a dětské tvořivé  dílny. Naprostá většina těchto akcí byla financována  ze soukromých darů a dobrovolné práce  občanů Sedčic. Každý měsíc platíme 400,- Kč zálohy na elektřinu, museli jsme koupit uhlí  na  zimu, čekají nás další platby spojené s fungováním Spolku.             Podařilo se nám z bývalé Jednoty vytvořit náš Kulturáček Jednota, kde je malé fitko,  počítačová učebna, herna pro děti a společenská místnost, kam jsme zakoupili lavice a stoly,  záclony a další a další věci tvořící příjemné prostředí pro setkávání. Převzali jsme v ne zcela  vyhovujím stavu hospodu a pokusili se ji uvést do provozuschopného a kulturního stavu.  Vybudovali jsme petanque hřiště, ohniště a venkovní posezení, udržujeme prostory, které máme v  nájmu.             Sedčice jsou po Novém Sedlu největší obcí, nemají ale ani kulturák ani funkční hospodu či  jiný prostor, kde by se mohli občané potkávat. Díky činnosti Spolku a možnosti nájmu, které nám  zastupitelstvo dalo za symbolickou korunu ročně, máme teď alespoň dva vnitřní  prostory pro akce (  menší Kulturáček Jednota a větší hospodu ) a na obecním pozemku postavené ohniště a venkovní  posezení. Díky za to.            Ze stanov Spolku vyplývá, že jedním z našich cílů je realizace kulturních, sportovních,  společenských a dalších akcí, směřujících k rozvoji obce. V tom chceme pokračovat i v roce 2015.            Domnívám se, že po roce fungování našeho Spolku, o kterém se můžete přesvědčit také na našich stránkách  jsme prokázali naši "životaschopnost". Když jsme žádali o příspěvek na činnost Spolku před rokem, bylo nám řečeno, že existujeme krátce a nemáme za sebou žádnou historii, že prezentujeme pouze naše plány. Věřím, že zvolení zástupci našich obcí sami posoudí aktivity našeho Spolku po roce fungování. Poskytnutý finanční příspěvek bychom rádi využili na materiál na úpravu společenských  prostor ( například společné ohniště, lavičky, posezení před hospodou či zlepšení  Kulturáčku  Jednota), na nákup vybavení do hospody ( stoly, židle, pípa ...),  platbu výdajù na elektřinu, otop a vodné, sportovní náèiní ( žebřiny, žínìnky, míče, koš, činky,...),  pøíspìvek na výlety pro dìti a na akce pro dìti.  Představenstvo Spolku je připraveno umožnit zástupcům obce kontrolu využití finančních  prostředků na speciálně k tomuto účelu zřízeném účtu v účetnictví společnosti.                      Vážení zastupitelé, prosím, podpořte občanskou iniciativu a aktivity, které se dějí na  Sedčicích.  Děkuji vám za vstřícnost  Za Spolek pro rozvoj Sedčic  JUDr. Alena Stejskalová  Předseda Položkový rozpočet - žádost o finančni podporu Spolku pro rozvoj Sedčic  Finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč bychom rádi využili na:  ENERGIE 2 000,- Kč    - otop ( uhlí, dřevo ) 4 800,- Kč    - zálohy na elektřinu 2 000,- Kč    - předpokládaný doplatek ( dopočteno na základě informací ČEZ )  Předpokládaná cena 8 800,- Kč NUTNÉ OPRAVY 1 500,- Kč  - instalatérské práce ( zaslepení vodovodního potrubí volně vyvedeného ven, oprava a                      zprovoznění záchodů, umyvadel v hospodě + oprava WC v Kulturáčku Jednota )   1 800,- Kč - sklenářské práce ( zasklení oken v hospodě )  2 000,- Kč - elektrikářské práce ( zprovoznění světel, jistič na bojler )   1 000,- Kč - zámečnické práce ( opravy zámků na obou objektech ) Předpokládaná cena 6 300,- Kč VYBAVENÍ HOSPODY 10 000,- Kč   - stoly ( 5x ), židle ( 20x )     2 500,- Kč. - elektrický bojler na ohřev vody do kuchyně     9 500,- Kč  - přenosná pípa       520,- Kč  - nákup hasicího přístroje Předpokládaná cena 22 520,- Kč DOVYBAVENÍ KULTURÁČKU JEDNOTA       520,- Kč  - nákup hasicího přístroje    1 500,- Kč  - žíněnka pro děti         600,- Kč  - míče pro děti ( 2x kopací, 2x gumový )        250,- Kč  - švihadla ( 5x )     1 000,- Kč - společenské hry ( pexeso, karty, člověče,.... )  Předpokládaná cena 3 870,- Kč ZÁBAVNÁ ODPOLEDNE PRO DĚTI 1 000,- Kč  - příspěvek na cestu a vstup do lesoparku pro děti  5 000,- Kč  - materiál na tvoření ( papíry, lepidla, korálky, nůžky, sádra na odlévání, dřívka,... )  Předpokládaná cena 6 000,- Kč Celková předpokládaná částka 47 490,- Kč Plán a obsah - Zábavné odpoledne pro děti Sraz účastníků v 15 hod u Kulturáčku Jednota   8.2.         Stavění minisněhuláků 15.2.         Stavba domečků pro ježky 28.2.         Výroba přáníček pro maminky, babičky a všechny tety   8.3.         Blahopřejeme všem maminkám, babičkám a tetám 14.3.         Velikonoční výzdoby 28.3.         Velikonoční výzdoby a rozmístění po vsi 11.4.         Výroba fotorámečků 25.4.         Čarodějnice - výroba a rozmístění   9.5.         Dárečky na Den matek 23.5.         Příprava na dětský den 30.5.         Výlet do lesoparku 31.5.         Dětský den na Sedčicích   6.6.         Vycházka do přírody - herbář 20.6.         Sportovní den 27.6.         Vítání prázdnin Termíny dalších odpolední budou zveřejněny v červnu