O spolku Naše akce Plán aktivit Petangue Zápisky Galerie Odkazy
Spolek pro rozvoj Sedčic IČO: 026 84 888 , Pages created by Aleš Dohnal
SEO
SEO
                        Obecní zastupitelstvo Nové Sedlo K rukám pana starosty                                                                                                             V Sedčicích 16.2.2014 Věc : Žádost o podporu aktivit Spolku pro rozvoj Sedčic Vážený pane starosto, Vážení zastupitelé, jménem Spolku pro rozvoj Sedčic bych vás chtěla požádat o podporu a pomoc. Do částečného a příležitostného zprovoznění prostoru bývalé Jednoty nebylo jediné místo, kde by se obyvatelé mohli sejít či potkat. Ve vesnici s více jak 100 obyvatel není klubovna, herna, prostor pro sportovní vyžití, nemáme hospodu, "kulturák" dříve vybudovaný občany slouží k podnikatelským účelům, v obci nenajdete jedinou obecní lavičku, není  venkovní prostor, kde se může potkat více lidí nebo kde by se mohl udělat "táborák". Pokud lidé nemají prostor k potkávání se, zavírají se do svých bytů a domů a méně je zajímá, co se děje kolem. Jak jsme ale zjistili, lidé se chtějí potkávat a rozvíjet občanskou společnost. Obracím se na vás jako na volené zástupce našich obcí, abyste pomohli změnit dlouhodobě finančně poddimenzovanou situaci v obci Sedčice. Chceme vás vyzvat, abyste nás podpořili a společně vytvořili místa pro setkávání se občanů. Vytvořením těchto prostor získají všechny obce Nového Sedla další možnosti pořádání akcí a setkávání se. Za Spolek pro rozvoj Sedčic mohu pruhlásit, že v této oblasti chceme být aktivní a již jsme začali, jak mohou doložit např.naše internetové stránky, kde je mimo jiné umístěna i fotodokumentace našich aktivit. PROSTORY PRO SETKÁVÁNÍ SE Záměrem je získat prostory pro setkávání, a to obyvatel všech věkových kategorií Kulturáček Jednota ( bývalá prodejna Jednoty ) Aktivity, které bychom chtěli v těchto prostorách provozovat : Společenský prostor v " místnosti s velkými okny" - setkávání obyvatel - členské schůze a zasedání představenstva Spolku - výstavy/festivaly/přehlídky/přednášky - prostor pro kreativní činnost Multifunkční prostor " zadní část" - dětská klubovna a herna - počítačová učebna - prostor na cvičení Co jsme udělali či umíme sami : - vymalovat, natřít mříže, uklidit - zajistit a instalovat kamna na dřevo/uhlí a zapojit je do opraveného komína - vybavit "kuchyňku" ( konvice, skleničky, hrnky, skříňky...) - zajistit počítače - zajistit některé sportovní vybavení, společenské hry Co bychom potřebovali : - stoly a židle do společenské části - zátěžový koberec do multifunkční místnosti 8x4m - převést internet z knihovny do Kulturáčku Co bychom uvítali : - stoly pod počítač - žebřiny - sportovní vybavení ( rotoped, žíněnky, činky,.....) - skříňky / bedny / koše na hračky - ubrusy - venkovní popelník Stavební úpravy ke zvážení: - výměna oken - úprava stávajícího WC a mycího prostoru - fasáda Dětské a petanque hřiště   Záměrem je dovybavit dětské hřiště, v již oploceném prostoru zřídit hřiště pro petanque a využívat tento prostor pro dětské a sportovní aktivity na Sedčicích ( akce pro děti, sportovní turnaje, ...) Co bychom potřebovali : - doplnit dětské hřiště o houpačku, prolejzačky, kolotoč - materiál na dětské pískoviště a na bednu na hračky - úprava terénu a materiál na petanque hřiště - zřídit posezení ( 2 lavice a stůl - možnost dát si kávu či dětem svačinu ) - lavičky u petanque hřiště, případně zřízení dalších odpočinkových míst v areálu - zajistit certifikaci pro dětské hřiště - zakoupit pro výsadbu keře a stromy podél plotu u silnice typu "jedlý les"  Co umíme sami: - udělat z dodaného materiálu pískoviště či další zařízení pro děti - udělat petanque hřiště - zabudovat lavičky apod. Venkovní posezení před čp.5 Záměrem je zřídit prostor pro potkávání se a společné venkovní akce. Prostor před čp.5 může vytvářet "střed" obce, který by mohl nahradit neexistující náves. Obcí vybudovaný "parčík" by přirozeně navazoval na venkovní společenské centrum. Takovéto místo dnes ve vesnici zcela chybí, nejsou zde ani lavičky či jiné prostory, kam by se dalo venku posadit. Navrhujeme zřídit prostor ohniště, kde by se mohly konat akce spojené s ohněm ( opékání buřtů, čarodějnice,... ) a venkovní posezení pro cca 20 lidí ( lavičky z trámů či prken...). Na tomto místě by se konaly také Zahrádkářské trhy, pouštění draků, čarodějnice atd. Co potřebujeme : - materiál na lavičky - kameny z pískovny na ohniště Co umíme sami ; - dát to dohromady z poskytnuté ho materialu Za Spolek pro rozvoj Sedčic JUDr. Alena Stejskalová Předseda
Žádost Kronika