O spolku Naše akce Plán aktivit Petangue Zápisky Galerie Odkazy
Spolek pro rozvoj Sedčic IČO: 026 84 888 , Pages created by Aleš Dohnal
SEO
SEO
Zápis z představenstva
Spolku pro rozvoj Sedčic
( dále jen spolek )
Datum konáni : 3.3.2014 
Přítomni : všichni členové představenstva 
Zasedání představenstva bylo veřejné  
Na programu jednání byly tyto body: 
zahájení schůze, zapsání spolku a další kroky 
- spolek byl zapsán s IČO 026 84 888 
- zřízen účet u KB, č.účtu 107-6943510257/0100 
- info o možnostech sponzorství 
zpráva z jednání zastupitelstva Nové Sedlo a jednání se starostou 
- info o průběhu a dalších krocích 
dokončeni Kulturáčku Sedčice 
-
dohoda o dokončovacích činnostech 
do  hoda o dokončovacích činnostech 
Kronika spolku 
-
spolek bude mít svoji kroniku, kterou povede paní Kubátová 
sp  olek bude mít svoji kroniku, kterou povede paní Kubátová 
Vstupné na akce 
- spolek pořádá soukromé akce 
- dobrovolné vstupné je 20-100,- Kč 
akce MDŽ  
- organizace akce 
- příprava tomboly a prostor - pátek 7.3. v 17 hod v Hospodě 
Tvůrčí dílny pro děti 
- dílny budou rozšířeny o zahrádkářskou, počítačovou a hudební dílnu 
- představenstvo dojedná do týdne konkrétní termíny pro dílny 
plán aktivit spolku na březen/ duben 2014 
- 8.3. MDŽ 
- 16.3. Tvůrčí dílna ( velikonoční ) 
- 20.4. Velikonoce na Sedčicích 
- 30.4. Čarodějnice na Sedčicích a stavění májky 
- tvůrčí dílny pro děti  
přijetí nového člena  
Přihlášku za člena podal Dominik Hlavsa 
Hlasování představenstva : všichni hlasovali pro 
diskuse a závěr  
zapsala: Alena Stejskalová  
Zápis z představenstva Spolku pro rozvoj Sedčic ( dále jen spolek ) Datum konáni : 3.2.2014 Přítomni : všichni členové představenstva Zasedání představenstva bylo veřejné Na programu jednání byly tyto body: zahájení schůze, dohoda o pravidlech jednání      - představenstvo se bude scházet vždy první pondělí v měsíci      - jednání jsou veřejná      - nedílnou součástí zápisu jsou ofocené flipcharty vznikající přímo na jednání, kde jsou uvedeny       také dohodnuté kroky, termíny a odpovědné osoby zpráva z jednání zastupitelstva Nové Sedlo      - info o průběhu informace o krocích ohledně zápisu spolku      - 29.1.2014 podepisování potřebných dokumentů - ověřování podpisů      - 30.1.2014 pokračovalo ověřování dokumentů, kompletace      - 31.1.2014 odeslání podkladů na Krajský soud v Ústí nad Labem finanční bilance spolku      - příjmy z členských příspěvků ve výši 4100,- Kč      - výdaje 2170,- Kč ( kolek 1000,- Kč + 1170,- Kč ověření podpisů a listin pro návrh na zápis ) plán aktivit spolku na rok 2014      - viz samostatný dokument      - jde o návrh, na představenstvu vždy bude dohodnut konkrétní plán na nejbližší období a kdo        co zajistí a připraví      - předseda a další členové představenstva budou informovat starostu o návrhu a předloží plán na         zastupitelstvo Nové Sedlo      - s čím potřebujeme pomoci od zastupitelstva - Kulturáček Jednota                                           - Dětské hřiště                                           - Prostor pro venkovní setkávání ( před čp.5 ) akce na únor      - Valentinské setkání 15.2. v 19 hod v Kulturáčku Jednota      - výzdoba - děti a dospělí od 10 hod - každý vezme, co má k dispozici přijetí nového člena Přihlášku za člena podala Kateřina Ziková Hlasování představenstva : všichni hlasovali pro diskuse a závěr zapsala: Alena Stejskalová         Přílohy: - ofocené flipcharty z jednání - plán aktivit spolku Zápisky Kronika
Zápis z veřejného zasedání představenstva Spolku pro rozvoj Sedčic Datum konání : 17.1.2015 Přítomní členové představenstva : Alena Stejskalová, Yana Compel, Kristina Václahovská, Karel Kubát, Stanislav Stejskal Nepřítomni : Josef Zika, Vladislav Česnek ( oba bez omluvy ) Program : - přivítání, kontrola usnášeníschopnosti představenstva - svolání členské schůze - podání žádosti o dotaci na zastupitelstvo Nové Sedlo - rozhodnutí o podání žádosti/í o dotace vyhlášené Krajským úřadem pro rok 2015 - plán aktivit na leden/únor Představenstvo Spolku je usnášeníschopné Představenstvo Spolku rozhodlo : - o svolání členské schůze Spolku na 21.2.2015 od 18 hod v Kulturáčku Jednota - o programu výroční členské schůze - o organizačním zabezpečení akce - vyjádřilo souhlas s obsahem žádosti o dotaci na zastupitelstvo Nové Sedlo - o zaslání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Volný čas 2015 a souhlasí v případě uspění projektu se spolupodílet dle pravidel dotačního titulu - o akcích na leden/únor zapsala: JUDr. Alena Stejskalová              
viz: Zápisky a materiály viz: Plán aktivit