O spolku Naše akce Plán aktivit Petangue Zápisky Galerie Odkazy
Spolek pro rozvoj Sedčic IČO: 026 84 888 , Pages created by Aleš Dohnal
SEO
SEO
Valentýnský večer na Sedčicích Mnoho lidí považuje oslavu dne svatého Valentýna pouze za svátek zamilovaných. Jenomže láska má mnoho tváří a jak trefně poznamenal papež František, tak recept na dlouhotrvající manželství spočívá ve třech slovech : prosím, děkuji a promiň. Pokud dovolíte, tak náš dnešní příspěvek tedy založíme právě na těchto třech slovech. PROSÍM Jménem Spolku pro rozvoj Sedčic jsme poprosili občany o pomoc při přípravě Valentýnského večera. Večer byl nádherný a tak prosíme o další podporu a pomoc všechny lidi dobré vůle, kterým záleží na rozvoji společenského života na Sedčicích. Plánujeme oslavu Mezinárodního dne žen, počítačovou učebnu, akce pro děti, pomoc při stavbě venkovního hříště na petanque a dětského hřiště............. DĚKUJI Není zde možné poděkovat všem a konkrétním lidem jsme poděkovali na zmíněném večírku.  Pouze na základě dobrovolnosti byl Kulturáček Jednota vymalován, opraveny největší nedostatky, instalována darovaná kamna do vyspraveného komína, natřeny ochranné mříže do oken a byl celkově uklizen. Proti vánočnímu setkání to byl skutečný skok ve vzhledu interiéru. Lidé přinesli dříví a uhlí do kamen. Jídlo a pití pro sebe i pro ostatní. Hudební nástroje a reprodukční hudební systém. A dobrou náladu a chuť se vzájemně poznat a pobavit se v tom nejlepším slova smyslu. Maminky s dětmi si v sobotu dopoledne vzaly za své vyzdobení celé místnosti ve valentýnském stylu a také proto se celý večer nesl v laskavém duchu. Tvořivá dílníčka pro děti, jak byla pojmenována, bude dále pokračovat a bude, pod vedením dospělých, podporovat děti v jejich rozvoji ve volném čase. Pan starosta poskytl tolik potřebnou součinnost a materiální podporu a také jemu patří velké díky. A Žatecký pivovar vaří opravdu dobré pivo :-) PROMIŇ Domovem se dá nazvat místo, kam se člověk rád vrací a kde rád žije svůj život. Krajinou domova často rozumíme zemi, která je blízká našemu srdci. Mnohdy je to krajina, kterou přehlédnem jediným pohledem. Pro nás je tou krajinou malebné údolí Liboce. Do krajiny patří lidé a lidská společenství. Mnohdy jsou tvořivá a mnohdy také krajinu zatěžují svojí bezohledností. A jací jsou lidé, taková je krajina a naopak. A tak naše omluva směřuje ke krajině našeho domova a lidskému společenství, které v ní žije za to, že se o ně začínáme starat až nyní. S přáním radostného nástupu jara přejeme všem hodně radosti ze života. Za Spolek pro rozvoj Sedčic Alena Stejskalová
Březen na Sedčicích Kromě oslavy MDŽ, které popisujeme v jiném článku se na Sedčicích v březnu stalo ještě několik dalších událostí. V pátek 14.3. Standa Stejskal s Tomášem Gažim před domem č.p. 5 vytvořili z kamenů a písku ohniště jak ze starých časů. Počasí bylo slunečné a teplé a tak se vpodvečer zcela neplánovaně konalo opékání špekáčků za účasti mnoha dospělých a dětí. Ještě nemáme hotové lavičky a tak každý seděl na tom co si přinesl z domova a vůně ohně a buřtů a smích honících se dětí oživil naší postupně vznikající náves. Ohniště znovu ožilo 20.3. na jarní rovnodennost a tak jsme společně přivítali jarní čas. Těšíme se na další setkávání u ohně a zvláště na společné pálení čarodějnic dne 30.4. V neděli 16.3. dopoledne se v Jednotě setkalo šest muzikantů, aby založili Sedčickou kapelu. Záměrem je naučit se společně dostatek písní, které si ostatní lidé rádi zazpívají třeba právě u ohně nebo na dalších společných akcích. Sedčická kapela je volné sdružení a jsou vítání všichni, kteří by si chtěli zahrát nebo zazpívat i třeba jen jednu píseň. Na čtyřech dosavadních březnových zkouškách hráli a zpívali  Zdeňka Vestfálová, Tomáš Gaži, Pepík Kosek, Pepa Helásek, Vláďa Česnek a Standa Stejskal. O nedělích 16. a 30.3 odpoledne se konaly už potřetí a počtvrté Tvůrčí dílničky pro děti a díky maminkám Olině Heláskové, Kristině Václahovské a Petře Dohnalové se podařilo přítomným dětem malovat kraslice a vytvořit další výzdobu na blížící se Velikonoce. Na příštích dvou dílničkách ( 13. a 27.4.) děti čeká příprava slaměných čarodějnic a morény. Věříme, že se opět přidají další maminky s dětmi a najdou společnou radost z tvořivé energie dětí. V sobotu 29.3 jsme se dali do práce na petanquovém hřišti u hospody. S přispěním Vládi Česneka, Jirky Čepa, Aleše Dohnala, Romana Compela, Petra Procházky, Tomáše Gažiho a hlavně zručného bagristy Jardy Bujdáka se nám podařilo udělat výborné základy a čeká nás finální povrchová úprava. Díky také za pomoc klukům Jirkovi Eichmanovi a Erikovi a Fabiánovi Džudžovým. V neděli 30.3 jsme dokončili dvě lavičky z chmelových sloupů k ohništi díky Karlovi Kubátovi, Jirkovi Hradeckýmu, Petrovi Procházkovi a Alešovi Dohnalovi. Počítačová učebna v Jednotě už má tři funkční počítače, hlavně zásluhou Aleše Dohnala a po připojení na internet se konečně dočkáme její plné funkčnosti. V době vzniku tohoto článku - tedy před uzávěrkou zpravodaje - je plánováno na pondělí 31.3. každoměsíční veřejné zasedání představenstva Spolku v Kulturáčku Jednota. Na duben plánujeme dokončení hřiště na petanque u naší hospody, laviček na návsi kolem ohniště U borovic a fitka v Jednotě. Rádi bychom z celého srdce poděkovali vám všem, kteří se podílíte na rozvoji Sedčic, tedy místa, které je naším domovem. Budeme potřebovat na naší společné cestě hodně velkorysosti, dobré vůle, schopnosti pochopit druhé a schopnosti odpouštět sobě i jiným jejich chyby. Budeme potřebovat hodně vytrvalosti, vzájemné podpory a sdílení dobrých zpráv, úspěchů a dosažených výsledků. Možná jsme na počátku mimořádného příběhu, kdy se lidé na jedné z mnoha vesnic na světě rozhodli zlepšit kvalitu svých životů a společně na tom pracovat. Věříme, že se můžeme stát příkladem pro naše děti a v období zimního slunovratu před vánočními svátky roku 2014 se budeme moci ohlédnout za rokem, plným skvělých zážitků a dobrých zkušeností. Za Spolek pro rozvoj Sedčic Alena Stejskalová
MDŽ v sedčické hospodě U kaštanu Dobrou shodou okolností vyšlo letošní MDŽ na sobotu a tak jsme mohli v naší hospodě oslavit 8. března svátek žen v překvapivě hojném počtu. Celkem nás bylo čtyřicet šest a hospoda byla plná. Kulturáček Jednota s kapacitou třicetipěti lidí by nám už byl pro takovou akci malý. Od prosince jsme společně svědky nárůstu zájmu sedčických a ze Sedčicemi spřízněných  lidí na společném setkávání se a společné zábavě. Díky všem, kteří přinesli dříví a uhlí a těm co přikládali do kamen tak, aby nám všem bylo teplo. Dobrou zprávou je, že se začínají přidávat další muzikanti a tak k tanci a poslechu zahráli na tahací harmoniky dva Pepíkové a sice Kosek a Helásek, na kytary Renata Kudryová a Zdeňka Vestfálová a Standa Stejskal, na basovku Tomáš Gaži a perkuse Vláďa Česnek. Zazpívala si také Irena Procházková a Helena Jamnická a také paní Andělová. Zpívali se písně v angličtině, romštině, slovenštině, češtině a ruštině. A tak doufáme, že jsme svědky rodící se Sedčické kapely nebo možná lépe řečeno Sedčického muzikantského kruhu. Dalším příjemným bodem programu byla tombola s hodnotnými a vtipnými výhrami, takže nakonec každý odcházel domů s nějakým dárkem. Obrovské ocenění chceme projevit všem kuřákům, kteří respektovali nekuřácké prostředí večírku, charakteristické pro všechny akce Spolku, a chodili kouřit ven před hospodu. Je za tím obrovská tolerance a respekt a díky ještě jednou za všechny lidi, kterým by zakouřený sál narušil, jinak bezvadnou, atmosféru. Největší ocenění patří všem ženám, které pomohli čtvrteční nehostinné prostředí neudržované hospody přeměnit jak mávnutím kouzelného proutku - v tomto případě spíše kouzelného smetáku a hadru -  na místo, kde nám bylo už v sobotu všem dobře. Jmenovitě velké díky Heleně Kubátové, Kristině Václahovské, Marii Farkasové, Heleně Jamnické, Míše Tologové, Kristině Žigové, Romaně Patočkové, Věře Mullerové a Ireně Procházkové a mužům Petrovi Procházkovi, Karlovi Kubátovi, Vaškovi Hamáčkovi ml., Josefovi Zikovi a Tomášovi Gažimu. Nádhernou výzdobu, přání a srdíčka připravili sedčické děti na tvořivé dílničce pod vedením Oliny Heláskové, Kristiny Václahovské, Petry Dohnalové a dalších maminek. Celý sváteční den korunovaly květiny, které byly během dopoledne předány všem ženám, které jsou členkami Spolku pro rozvoj Sedčic. Ostatním sedčickým ženám se omlouváme, ale obec na květiny nepřispěla a tak jsme je tedy kupovaly ze skromného rozpočtu Spolku. Velké díky Yaně Compel za zajištění a přípravu květin. Byly nádherné. Oproti Valentýnskému večírku chyběly tentokrát společenské hry a podle reakcí některých lidí existuje velká poptávka po takových aktivitách, které by umožnily lepší vzájemné seznamování se. Tak tedy příště :-) Věříme, že tři výborné akce během čtyř měsíců jsou projevem probouzejícího se společenského života na Sedčicích a vřele vítáme jakoukoli další podporu, stejně jako nové členy a členky. Na duben plánujeme - a to už ve venkovním prostředí  - pálení čarodějnic dne 30. dubna. Tradiční symbolický svátek ukončení tmavé a otevření světlé části roku je tedy před námi a už se na něj těšíme. Čekají nás také Velikonoce 18 až 21. dubna a věříme, že díky dětským dílničkám bude na Sedčicích spousty krásných kraslic, pomlásek a veselých koledníků. Závěrem ještě jednou velké poděkování všem, kteří přispívají k tomu, že na Sedčicích to zase žije. Za Spolek pro rozvoj Sedčic Alena Stejskalová
Zpravodaj
Květen na Sedčicích Jeden z nejkrásnějších měsíců roku začal na Sedčicích již poslední dubnový den a sice utopením moreny, pálením čarodějnic a stavěním májky, lépe řečeno májek. Májka - tradiční symbol  plodnosti, hojnosti a lidské pospolitosti se po létech opět objevila na naší vsi a doufejme, že přinesla naději pro její další růst a rozvoj. Uspořádali jsme první ročník petanque turnaje Sedčické májové koule a vzhledem k účasti deseti soutěžních dvojic a mnoha diváků jej můžeme považovat za velmi dobrý začátek budoucí tradice. Tato hra u lidí postupně nachází svoje místo v okruhu her typu kulečník nebo bowling a vzhledem k její finanční nenáročnosti je ideální hrou právě například pro vesnická společenství. Laskavou péčí členů spolku se areál u Hospody u kaštanu rozšířil o květinovou skalku a lavičku pro diváky. Spolkem spravovaný Kulturáček Jednota už získal na štítu budovy místo cedule Smíšené zboží odpovídající ceduli, včetně loga spolku a také krásné květiny v originálních různobarevných květináčích. Společné ohniště získalo elegantní a jednoduchou zvoničku, vhodnou zvláště pro svolávání lidí, starty běžeckých závodů a upozornění na blížící se zásadní proslovy. Konečně se také podařilo připojení počítačové místnosti na internet a tak je tato místnost připravena pro výuku i zábavu dětí i dospělých. Tvůrčí dílny pro děti jsou tradiční součástí života obce a také tento měsíc přinesly tvořivost do našeho společného života. Díky všem, kteří se na nich podílejí a přinášejí dětem o nedělních odpolednách vítané rozptýlení a tvůrčí zábavu. Krásným závěrem měsíce byl dětský den a kácení májky. Rodiče připravili pro děti čtrnáct různých aktrakcí v areálu vesnice a tak jsem byli svědky putování asi pětatřiceti dětí, které házely míčky na terč, chodily po kladině nebo sestřelovaly plechovky míčky. Není potřeba velkých finančních rozpočtů pro to, aby se děti dobře zabavily a hlavně si užily zájmu nás dospělých. Prostě jim jen dospělí tím, co pro ně připravili sdělili, že je mají rádi a chtějí jim udělat hezký a zábavný den. Kácení májek proběhlo důstojně a radostně jak se sluší na takovou významnou událost a Sedčický ovocný destilát, který čekal celý květen na vyzvednutí na jedné z májek byl výborným zakončením měsíce. Večer u společného ohně se nesl v atmosféře vzájemného poznávání a seznamování a domácích tlačenek, bramboráků,  langošů, sulců, buřtů, ředkviček a řízků a dalších dobrot “co kdo přinesl”.  A také písní všeho druhu. Před námi je červen. Mimo jiné také měsíc letního slunovratu. A naše společenství oslaví dne 21.6 půl roku společné práce. A že jsme toho pro rozvoj Sedčic udělali opravdu hodně za těch šest měsíců. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří pomáhají se zvyšováním kvality života na naší vsi. Rádi bychom, aby naše spolková aktivita přinášela lidem více porozumění než žárlivosti, více moudrosti než přihlouplých komentářů, více laskavé velkorysosti než zapšklé nevraživosti. Lidské duši je vlastní jak upachtěná a ustrašená ubohost tak přející a podporující nadhled. Záleží na každém z vás, kdo jste dočetli až sem, jaký názor si na náš Spolek a naše aktivity uděláte. Více o nás na www.sedcice.wz.cz. Krásný měsíc červen plný třešní, jahod, medu a sirupu z bezinkových květů přeje za Spolek pro rozvoj Sedčic za Spolek pro rozvoj Sedčic Alena Stejskalová Foto k článku v GALERII
Duben na Sedčicích Je to až k neuvěření, že od prvního předvánočního setkání uběhly už více jak čtyři měsíce. Hodně z našich záměrů a plánů už se stalo skutečností. Některé nápady zanikly nebo čekají na realizaci. A tak s radostí rekapitulejeme události za duben. Nebudu již jako v minulých článcích jmenovitě děkovat všem členům a podporovatelům Spolku pro rozvoj Sedčic. Mezi sebou dobře víme kdo je ochotný pomoci prací, radou, sdílením zkušeností nebo dobrou náladou a smyslem pro humor. Prostě řečeno svým vlastním osobním přínosem. Je obdivuhodné, že kromě našich pracovních a dalších závazků si ještě najdeme čas a chuť na práci pro naše společenství a náš společný domov. A tak tedy díky všem, kteří jste s námi na jedné lodi a bez kterých by nic z toho co zlepšuje kvalitu našeho života nevzniklo. Hospodaříme s velmi skromným rozpočtem a tak pochopitelně vítáme jakýkoli finanční dar. Od začátku vzniku Spolku pro rozvoj Sedčic nám finačně přispěli manželé Compelovi, Kubátovi, Zumrovi, Bujdákovi, Vašek Hamáček ml. a společnost Saiwala s.r.o. Finančního příspěvku na činnost  tvůrčích dílen pro děti jsme se dočkali také od obecního zastupitelstva. Velké díky. Začátkem dubna jsme dokončili petanque hřiště u Hospody u Kaštanu. Zažili jsme na něm spoustu dobré spolupráce a také jsme už odehráli několik zajímavých, mnohdy dramatických utkání. Pravidla hry jsou jednoduchá a můžou hrát děti, ženy a muži všech věkových kategorií. Jedná se o hru plnou nečekaných zvratů a méně či více úspěšných strategií a někdy až zázračných hodů.  Sportovní, přátelská a soutěžní atmosféra je přirozenou součástí. A tak nás čeká v květnu první petanque turnaj “Sedčické májové koule”. Obě hřiště jsou odvodněná a tak už je to jen o volbě vhodného oblečení. Ohniště U borovic se dočkalo laviček z chmelových sloupů, které jsme dostali sponzorským darem od MAJ, s.r.o. Sloupy jsme dále využili na petanque hřiště a budeme z nich vyrábět ještě další posezení. Díky za ně, jsou stylovým řešením pro chmelařskou vesnici. Tvůrčí dílny pro děti se už staly součástí našeho života a tentokrát si je při přípravě čarodějnic užili i dospělí. Čarodějnice ze slámy zaplnily celé Sedčice a bylo příjemné pozorovat některé projíždějící řidiče a cyklisty jak se pobaveně usmívají nad výsledkem naší recese. Na druhé tvůrčí dílně děti malovaly krásné obrázky na sklo pro svoje maminky. Máme nově aktualizované webové stránky, facebookový profil plný fotek z událostí Spolku, jednoduché a funkční fitko a až se dočkáme připojení k internetu bude plně funkční i počítačová místnost pro děti i dospělé. Nově natřené zábradlí před Jednotou a obrazový symbol Spolku. Velikonoce byly ve znamení sobotního opékání beránka a prvního veřejného představení Sedčické kapely u Ohniště u borovic. V pondělí Velikonoční vyrazilo šest mužů a tři kluci na okruh po vesnici a navštívili s písněmi, koledami a pomlázkami všechny domácnosti, kde je přijali, aby popřálí štěstí a zdraví. Všude se setkali s laskavým a štědrým přijetím. A odpoledne a vpodvečer proběhl neplánovaný petanque turnaj. Nejkrásnějším závěrem měsíce byl 30.duben, tedy den pálení čarodějnic. Sedčice se po mnoha a mnoha letech dočkaly dávného symbolu života - májky. Velké díky všem mužům, ženám i dětem za pomoc. Odpoledne šel celou vesnicí průvod (za účasti krásných malých i velkých čarodějek), který trval asi hodinu a v čele nesl symbol smrti a nemocí a tmavé části roku - morénu - a také čarodějnici, symbol negativních emocí a špatných lidských vlastností. Slaměná moréna odebrala od nás vše co už si nechceme vzít do světlé části roku a byla schozena do Liboce a čarodějnice byla za bubnování, chřestění a troubení spálena na ohništi. A kruhový tanec mužů a žen otevřel světlou část roku a nadcházející měsíc Lásky. A pak se zpívalo a hrálo a pekli jsme buřty a pili pivo ......... “a pili limonádu a jedli sušenky, co byli zadarmo” :-) Krásný květen přeje za Spolek pro rozvoj Sedčic Alena Stejskalová
Červen na Sedčicích Letní slunovrat nás zastihl u spolkového ohniště. A tak jsme zavzpomínali na to, jak jsme se před půl rokem poprvé setkali v Jednotě a co se od té doby událo. Co se nám podařilo, jaká jsme měli očekávání, co se nepovedlo a co nám dělá radost a co nás trápí nebo zlobí. A také jaké máme další plány. Součástí večera byla hra spočívající v možnosti, aby každý mohl dát jinému člověku formou písemného vzkazu najevo za co si ho váží, jaký přínos pro spolek a rozvoj Sedčic oceňuje, o co nás obohatil. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že si cením těchto sdělení a některá mne až dojala. Věřím, že i další členové Spolku měli podobný zážitek. Přáli jsme si před půl rokem stát se partnery zastupitelstvu při rozvoji Sedčic, jako části obce Nové Sedlo. Bohužel se to daří jen částečně a místo proaktivní podory, ve kterou jsme doufali, sklízíme spíše minimální zájem, pasivní přístup a mnohdy až neochotu. Občas se zablýskne naděje ( jako například když zastupitelstvo schválilo přípěvek na dětské tvořivé dílny), ale dlouho nevydrží. A tak jsem se dosud například nedočkali už měsíce slibovaného rozšíření dětského hřiště o houpačku. Zajeďte se někdy podívat jak maminky nepohodlně sedí na kruhové lavičce a děti čekají frontu na klouzačku.   Také už se několik měsíců snažíme neúspěšně přesvědčit starostu a zastupitelstvo, že firma Kontis spaluje průmyslové odpady přímo uprostřed vsi v objektu, který je v majetku obce a že je to potřeba řešit. A tak se dá z našeho pohledu spolupráce se zastupitelstvem hodnotit jako velmi proměnlivá a nedostatečná. Víme, že je v plánu oprava komunikace a na rok 2016/17 se plánuje kanalizace. To jsou velké plány a je potřeba je ocenit. Ale také je spousty malých drobností, které by potřebovaly větší zájem jako jsou například chodníky, dešťová kanalizace, dětské hřiště, vytápění resp. čistota ovzduší. Netušíme jaké jsou názory lidí v Žaboklikách, Břežanech, Čínově, Chudeříně a v Novém Sedle. V Sedčicích mnoho lidí považuje způsob a tempo rozvoje jednotlivých obcí za nerovnoměrný a nespravedlivý. Potřeba zvýšit kvalitu života lidí na Sedčicích stála na počátku vzniku Spolku a tak můžeme být právem hrdí na naše výsledky. Podařilo se nám spousty věcí, kterým jsme věnovali náš čas, energii a peníze. Co si připomenout jako hlavní ? Administrativně náročné založení Spolku, oprava a rekonstrukce chátrajícího a nevyužívaného krámku na Kulturáček Jednota, který obsahuje kromě společenské místnosti také malé fitko a počítačové centrum. Venkovní areál ohniště a lavičky, včetně malé zvoničky na “návsi”, petanque hřiště u hospody s květinovou skalkou, organizace akcí jakými byl vánoční večírek, Valentýská oslava, oslava MDŽ, velikonoční koledování a opékání beránka, pravidelné tvůrčí dílny pro děti, uspořádání dětského dne, pálení a průvod čarodějnic, stavění a kácení májky, petanque turnaj Sedčické májové koule. Máme facebookové a webové stránky. Sedčická kapela už měla několik vystoupení při různých akcích. Máme vlastní logo, které reprezentuje naše přání rozvoje a naší vizi. A asi jsme i něco zapomněli zmínit. Na červenec plánujeme dvě tvůrčí dílny a dětskou diskotéku na oslavu začátku prázdnin. A další neformální setkávání na petanque hřišti, u ohniště, v Jednotě. Prostě u nás doma na Sedčicích. Někdo ze sedčických se vezl a veze. Někdo čeká něco zadarmo. Někdo má spoustu pracovních povinností a nezbývá mu moc času a přesto jej investuje do společné věci. A tak tedy díky všem dobrým a obětavým lidem, kteří mají radost z toho, že můžeme společně rozvíjet náš domov a něco pro to dělají. A nečekají asi nic jiného než radost ze života, kterou spolkový život může přinést. Učíme se spolu žít. Bez ohledu na národnost, společenský status, věk nebo majetek. Kdo chce přispět, ten může. Začaly prázdiny a tak přejeme krásný a zasloužený odpočinek plný her, koupání, dobrodružství a cyklistických a pěších výletů všem dětem, rodičům, prarodičům .... Za Spolek pro rozvoj Sedčic Alena Stejskalová
Prosinec na Sedčicích Začátkem měsíce, tedy přesně 5.prosince, dorazil na Sedčice průvod nepozemských bytostí, aby předal dětem dárky. Do krásně vyzdobené hospody vstoupil za zvuku zvonku laskavý Mikuláš, dva nazlobení čerti, jedna začínající čertice a také éterický anděl. Pro dárky si přišlo více jak dvacet dětí, které na oplátku zazpívaly písničku, řekly básničku nebo zatančily. Na některé děti se ale čerti natolik zaměřili, až musel zasáhnout Mikuláš a představitelům pekelných mocností ukázat, kde je jejich místo. Děti vesměs přislíbily, že budou hodné a poslušné a rodiče získali pomocnou čertovskou autoritu pro připomínání těchto slibů v průběhu následujícího roku. Po skončení nadílky byla diskotéka, na které si děti i dospělí zatančili a užívali si pohoštění, které jsme společně připravili. Dne 20.12. 2014 uplynul přesně rok ode dne, kdy jsme se začali na Sedčicích znovu setkávat. Předvánoční večírek se tedy konal v tento den v Kulturáčku Jednota. Po zhruba hodinovém promítání fotografií a vtipném komentování všeho, co jsme společně zažili, jsme si zazpívali vánoční písně a koledy. V období slunovratu jsou lidská srdce tak nějak k sobě blíž a společné zpívání je ještě více přibližuje. Přítomnost dětí a jejich bezprostřednost nám byla vítaným pomocníkem při nalezení krásné předvánoční atmosféry a písně jako “Tichá noc” nebo “Štědrý večer nastal” nebo “Rolničky” zněly krásně a dojímavě. A potom jsme si rozdali dárky. Každý něco přinesl a každý něco dostal. “A tak to má bejt”:-). Prosinec už je v době vydání tohoto článku za námi, stejně jako minulý rok. A tak přejeme všem lidem dobré vůle hodně životních sil, zdraví a štěstí v roce 2015. Za Spolek pro rozvoj Sedčic Alena Stejskalová
Rok fungování Spolku pro rozvoj Sedčic. V sobotu 20.12. 2014 jsme se v Jednotě setkali, abychom se ohlédli za rokem, který jsme strávili společnou prací pro ves Sedčice, kde bydlíme a žijeme. Také jsme se setkali proto, abychom si užili předvánoční atmosféru v období zimního slunovratu. Celé setkání bylo naplněno atmosférou radosti a tolerance. Máme každý svoje chyby a také máme přednosti. Někdo se stará víc o sebe a svoje blízké, někdo mezi své blízké počítá i sousedy. Někdo by se rozdal jiným a málo myslí na sebe. Někdo je nejraději sám a jiný potřebuje bujaré veselí a společnost. Prostě řečeno, je každý člověk jedinečnou osobností a vzájemná úcta a ochota k vzájemnému pochopení se vytváří dobré vztahy. A občas je to tedy opravdu náročné. A zase na druhou stranu.......stojí to za to. Začali jsme přesně před rokem sousedským znovusetkáváním. Lidé, kteří pamatují doby rozkvětu Sedčic přišli s tím, že bychom mohli po létech znovu zkusit vytvořit prostředí pro setkávání. A přišlo překvapení. Překvapení jak hodně lidí spojených se Sedčicemi mělo zájem přispět znovu k jejich rozkvětu. A tak první část výročního večera byla založena na koláži fotografií z našich akcí. To promítání budilo až dojetí, v tom smyslu, kolik energie, času, peněz a zájmu byli lidé ochotni věnovat v uplynulém roce naší vsi. Dětské tvořivé dílny a zábavná odpoledne. Oprava a úpravy vnitřku a okolí Jednoty. Květinové výzdoby. Společné muzicirování. Zvonička a počítačová učebna. Malé fitness centrum. Spousty dobrot. Nečekané dary. Vřelost a ochota. Sdílení zkušeností. Průběžně aktualizované facebookové a webové stránky. Vlastní logo. Laskavý humor. Tvorba společného ohniště a okolních laviček. Pečený beránek na Velikonoce. Pálení čarodějnic a bubnovací průvod vynášející morénu ze vsi. Zabijačka. Velikonoční koledování. Valentýn. Oslava  MDŽ. Halloween. Dětský den. Petanque hřiště a turnaje a zápasy v bowlingu a šipkách. Máááájka. Cesta za pokladem pro děti. Společný výlet do ZOO. Spontánní úklid celé vesnice. Bramborákový a jablečný festival, společné vaření a další a další.............to přeci stojí za to, nebo ne ? Také se nám spousta záměrů nepodařila. Někteří členové Spolku se přestali účastnit našich akcí. Je přirozené, že lidé zaměřují pozornost sami na sebe a svoji rodinu. Není ale dobré naplnit svá srdce nenávistí, strachem, pomluvami nebo jakýmkoli dalším negativním pocitem. Spolek pro rozvoj Sedčic je stále otevřený pro všechny lidi, kteří mají zájem na tom, aby naše ves vzkvétala a jsou ochotni tomu přispět. Jste vřele vítáni. Zároveň prosím od Spolku nečekejte “buřty zdarma”. Vyjma příspěvku na dětskou tvůrčí dílnu nebyl v minulém roce Spolek financován ze státního nebo obecního rozpočtu a máme tedy jen to co si sami vytvoříme nebo na co si sami přispějeme. Pokud chcete jenom něco “urvat” ze společného a nijak ostatním nepřispět, zůstaňte raději doma. Můžeme si do dalších roků jen přát, aby naše aktivity byly zastupitelstvem obcí Nového Sedla více a více podporovány. Rádi bychom, aby se nám v naší vsi Sedčice dobře žilo. Vy, co čtete tento článek, chápejte prosím naše řádky jako snahu o inspiraci. Ať už jste ze Sedčic nebo jiných vsí či měst. Máme za to, že lidská spokojenost závisí na několika málo věcech. Jednou z nich jsou dobré vztahy, dále potom vnímaná krása, která nás obklopuje. Dále to čeho jsme dosáhli ve prospěch nás samotných a zároveň ve prospěch druhých lidí a také tvořivost a radost ze života. Děláme co umíme a můžeme. A tak Vám, kteří jste dočetli až sem, přejeme spokojený život v roce 2015. Takový spokojený život, který nekončí za vaším plotem, ale šíří se dál a pokračuje a podporuje ve spokojenosti i další lidi. To tolik potřebné slovo je velkorysost. Ať ji máme všichni dostatek pro sebe, své bízké a ostatní lidi. Za Spolek pro rozvoj Sedčic Alena Stejskalová
Kronika
Spolek pro rozvoj Sedčic
Poděkování za ne lhostejnost
Každá obec vypadá tak, jak se o ni stará zastupitelstvo obce a jednotliví občané.... a tak Sedčice jsou takové, jaké jsou. Mnohým občanům ale není jedno, jak vypadá místo, kde žijí a bydlí a jsou ochotni ve svém čase pro to něco udělat. A tak se i někteří členové Spolku dohodli, že počmáraná hospoda opravdu nevypadá dobře, vzali štětky a barvu a jedno sobotní dopoledne vše napravili. 
Dovolte, abych tímto poděkovala všem těm, kterým není jedno, v jakém prostředí žijí.
Alena Stejskalová